– LEVENSDOEL: GODZIJN ERVAREN
– MIDDEL: KARMA-AFSTUDEEROPDRACHT
– HOE? GEWOON GOD/DE NATUUR ZIJN/HAAR GANG LATEN GAAN

SOUL

 

Groningen, juli 2021

Voor velen is karma een onontgonnen begrip. Men kent het woord wel, maar inhoudelijke ervaringen van vorig levens terugfilteren, is voor menigeen Not Done!

Voor mijn persoontje, J.W.M. Kroes is dit anders. Gelukkig zijn er in Nederland meerdere mensen die dit Bewustzijn in de Ziel ervaren. Wij kunnen dit delen en samen herinneringen uit vorig levens ophalen.

Zoals gezegd: Not Done!

 

Toch wordt het tijd voor de Samenleving om dit taboe te doorbreken.

Mijn levensdoel is om na mijn sterven in de hogere Dimensies, dan de derde dimensie te blijven. Met andere woorden een reïncarnatiecyclus afsluiten.

New World Online in de markt plaatsen is mijn roeping. Iedereen wordt ooit een keer geroepen, zoals bij het overlijden!

 

 

HOE?

Door een afstudeeropdracht uit te voeren waarmee Karma wordt ingelost. Ofwel mijn “schuld” wordt ingelost.

Kroes Advies Orgaan is van plan om met deze afstudeeropdracht New World Online, een eind te maken aan het onbekend zijn van karma.

De mens is een onderdeel van de eenheid Ziel. De Ziel is op zijn beurt een Eenheid van God.

Zoals de mens zich verhoudt tot de dierenwereld, zo verhoudt de zielenwereld zich ten opzichte van de mens. Als mens moet je luisteren naar de, ofwel je eigen Ziel.

Overigens: in de natuur vind je een voorbeeld van reïncarnatie *de Hosta-plant*

Via SOUL (op de voorpagina) komt u in het hart van de organisatie,

Tot New World Online!

J.W.M. Kroes